Ergonomische normen voor vaste aankleedtafels

Bron : www.fcb.nl

B 6
In een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal moet een verstelbare aankleedtafel aanwezig zijn, zodat elke medewerker kinderen op volwassen hoogte kan verschonen. Dit kan het beste gerealiseerd worden met een aankleedtafel waarvan de werkhoogte - inclusief aankleedkussen - minimaal kan variëren tussen de 85 en 105 centimeter in stappen van maximaal 5 centimeter. Let op! Voor de aankleedtafels die vóór 1 januari 2004 zijn aangeschaft is een ondergrens van 90 centimeter aanvaardbaar.

B 7
De afmeting van de verschoonplek is zodanig geconstrueerd, dat het kind zowel 'recht' als 'dwars' verschoond kan worden. Het advies is een diepte van minimaal 70 centimeter diep en een breedte van circa 90 centimeter.

B 8
Het blad van de aankleedtafel steekt aan de voorzijde minimaal 2 centimeter uit boven het onder gelegen verticale vlak. De plint van de aankleedtafel wijkt minimaal 10 centimeter terug, zodat de medewerker de voeten goed voor de aankleedtafel kan plaatsen.

B 9
Aankleedtafels staan in of aan de leefruimte.

B 10
Vóór de aankleedtafel is minimaal een werkruimte van 80 centimeter vereist.

B 11
Voor kinderen die kunnen lopen, is een voorziening aanwezig zodat ze zelf e aankleedtafel op en af kunnen klimmen of glijden.

B 12
Als een kinderdagverblijf kinderen opvangt die bijvoorbeeld door een handicap niet zelf op een aankleedtafel kunnen klimmen, mag voor kinderen boven de 15 kilo alleen gebruik worden gemaakt van de aankleedtafel indien een aparte voorziening aanwezig is voor het verticale transport (bijvoorbeeld een tillift).

B 13
Waterkranen bij de aankleedtafel zijn onder handbereik.

B 14
De maximale reikwijdte naar kleding, hulpmiddelen en toiletartikelen, gemeten vanaf de voorzijde van de aankleedtafel, is 60 centimeter.